top of page

Grupp- och ledarskapsutveckling

Grupp- och ledarskapsutveckling - EPC Sverige AB

 

Under 2019 jobbade Per Evenhamre kontinuerligt med ledningsgruppen på EPC Sverige AB (www.epc-groupe.se). Personerna i ledningsgruppen finns spridda över landet men behöver arbeta bra tillsammans. Fokus var att skapa en feedback-kultur på företaget. I det arbetet ingick också pass om tillit, kommunikation, värderingar, vision med mera. Per deltog på fem ledningsgruppsmöten (7-8 deltagare) och vid två stationsledarmöten (ca 12 deltagare). Per coachade också VD och en person till i chefsposition under 2019.

Evolent gör skillnad – ett halvår efter avslutat uppdrag säger EPC att stämningen har förändrats, man ger feedback på ett annat sätt och jobbar mer effektivt.

Hero.jpg
bottom of page