top of page

Ledarskapsutveckling

Vår filosofi är att arbete ska vara roligt, utvecklande och lönsamt. Det går inte alltid att uppnå alla tre hela tiden, men åtminstone två av tre ska vara på plats.

 

Vi hjälper ledare och ledningsgrupper att uppnå detta. Bäst resultat uppnås om vi kan samarbeta långsiktigt över tid. Vi blir hellre ett återkommande kortare inslag på flera ledningsgruppsmöten, än att få en heldag på er kick-off. Utvecklingsarbete tar tid och kräver förtroende.

 

Vi ser tre huvudområden som vi vet ger resultat och där vi tror att många har förbättringspotential:

 

Skapa feedbackkultur: en nyckel till ett utvecklande och effektivt arbetssätt

 

Värderingar – Vision – Varumärke: den som lyckas hitta, tydliggöra och förmedla kopplingen mellan företagets värderingar och vision så att det genomsyrar det dagliga arbetet skapar ett starkt varumärke

 

Utveckla ledarskapet: Medarbetarna är det viktigaste i alla organisationer och ledarskapet är det viktigaste för att behålla, motivera och utveckla medarbetarna

Kontakta Magnus Persson eller Per Evenhamre för mer information.

Stödgrupp
bottom of page