top of page

Miljörådgivning

Vi hjälper företag och kommuner med stöd och rådgivning avseende förorenad mark i både stora och små projekt.

Vi kan erbjuda:

  • Korta insatser tidigt i planeringen

  • Strategiskt stöd avseende förorenad mark

  • Gör gärna enkla provtagningar

  • Kan koordinera större undersökningar och saneringar

  • Har inget incitament att förorda omfattande undersökningar om sådana inte behövs

Kontakta Per Evenhamre för mer information.

bottom of page